UITSPRAKEN 18 OKTOBER 2021

PE-zaken ex art. 5 lid 4 Wtra,
Procedurenummers: 21/735, 21/736, 21/737, 21/740, 21/741, 21/742, 21/743, 21/744 Wtra AK
De Accountantskamer heeft de accountant eerder in verband met het niet voldoen aan de PE-verplichtingen de maatregel van (onder andere) geldboete opgelegd. De accountant heeft deze geldboete niet betaald. Op grond van artikel 5 lid 4 Wtra is de accountant de nadere maatregel van tijdelijke doorhaling voor de duur van zes maanden opgelegd. Het is de accountant zwaar aangerekend dat hij zonder aanvaardbare reden een tuchtrechtelijke uitspraak niet heeft nageleefd.