Uitspraken 2 oktober 2017

Procedurenummers 16/2718 en 16/2719 Wtra AK
Deels niet-ontvankelijk i.v.m. zesjaarstermijn; deels ongegrond.

Procedurenummers 16/2986, 16/2987, 16/2988 en 16/2989 Wtra AK
Deels niet-ontvankelijk vanwege zesjaars- en driejaarstermijn. Deels ongegrond; het is niet aannemelijk geworden dat betrokkenen tijdens een eerdere zitting van de Accountantskamer opzettelijk onwaarheden hebben verklaard.