Uitspraken 25 november 2016

Procedurenummer 16/1439 Wtra AK
Klaagster op grond van beginsel van concentratie van klachten niet ontvankelijk in een tweede meer inhoudelijk klacht, nadat zij eerst een klacht van meer voorbereidende aard over hetzelfde feitencomplex had ingediend en op welke klacht eerder uitspraak is gedaan.