Uitspraken 26 oktober 2015

Uitspraken 26 oktober 2015
Tal van klachten over verleende diensten (ook op fiscaal gebied) wel ontvankelijk maar ongegrond.