Uitspraken 28 oktober 2013

Procedurenummers 13/179 en 13/180 Wtra AK

Toepassing van randnummer 14 NVCOS 4410; alvorens samenstellingsverklaring af te geven had de accountant de leiding van de entiteit om aanvullende informatie moeten verzoeken.