Uitspraken 3 juli 2015

Procedurenummer 15/258 Wtra AK
Klacht over schending objectiviteit / belangentegenstelling wegens overschrijding van de driejaarstermijn uit artikel 22 Wtra niet-ontvankelijk.