Uitspraken 30 januari 2017

Procedurenummer 16/1994 Wtra AK
Klacht over advisering door accountant ten aanzien van fusie en waardering van ondernemingen. Geen schriftelijke opdrachtbevestiging, onvoldoende vastleggingen in het dossier, onder meer ten aanzien van essentiële werkzaamheden ten aanzien van de waardering. Gegrondverklaring van één klachtonderdeel op grond van strijd met NV COS 5500N/ fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Maatregel: waarschuwing.