Uitspraken 6 september 2017

Procedurenummer 17/1522 Wtra AK
Wrakingsverzoek deels te laat ingediend. De overige aangevoerde feiten en omstandigheden leveren geen zwaarwegende aanwijzing voor (vrees voor) vooringenomenheid op.