UITSPRAKEN 9 DECEMBER 2022

De Accountantskamer heeft op 9 december 2022 in 33 PE-zaken uitspraak gedaan. Al deze klachten zijn gegrond verklaard. De maatregelen van waarschuwing en een geldboete van
€ 420 zijn aan 29 accountants opgelegd. Vanwege recidive zijn aan 4 accountants de maatregelen van berisping en een geldboete van € 420 opgelegd. Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete is de Accountantskamer uitgegaan van een bedrag van € 70,- per niet besteed PE-uur. Omdat de omvang van de verplichte PE-activiteit tenminste zes uur zou moeten zijn geweest, is de geldboete vastgesteld op € 420 (= 6 x € 70).

Twee van deze uitspraken zijn gepubliceerd op de website en tuchtrecht.nl, één uitspraak waarbij onder meer de maatregel van waarschuwing is opgelegd en één uitspraak waarbij onder meer de maatregel van berisping is opgelegd (zie hieronder).

Procedurenummer 22/1583 Wtra PE
Klacht over niet voldoen aan verplichte PE-training over het onderwerp Fraude(risico)factoren. Klacht gegrond; strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Oplegging maatregelen van waarschuwing en van een geldboete van € 420 (6 PE-uren x € 70 per uur). Betrokkene heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij de verplichte training heeft gevolgd. Daarom moet worden geconcludeerd dat betrokkene niet heeft voldaan aan de verplichting om de verplichte PE-activiteit te verrichten. Ook heeft hij geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het portfolio te reflecteren op het onderwerp.

Procedurenummer 22/1608 Wtra PE
Klacht over niet voldoen aan verplichte PE-training over het onderwerp Fraude(risico)factoren. Klacht gegrond; strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Recidive; oplegging maatregel van berisping en van een geldboete van € 420 (6 PE-uren x € 70 per uur). Betrokkene heeft niet bestreden dat hij de verplichte training niet heeft gevolgd. Daarom moet worden geconcludeerd dat betrokkene niet heeft voldaan aan de verplichting om de verplichte PE-activiteit te verrichten. Ook heeft hij geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het portfolio voor het jaar 2021 te reflecteren op het onderwerp.