Uitspraken PE-zaken driejaarscyclus 2016-2018

In juli 2020 heeft de Nba tegen in totaal 66 accountants een klacht ingediend in verband met het niet voldoen aan de PE-verplichtingen in de driejaarscyclus 2016-2018. De Nba verweet deze accountants dat zij in de jaren 2016-2018 minder dan 120 uur hadden besteed aan PE-activiteiten. Voor de zitting heeft de Nba 6 klachten ingetrokken. De overige 60 klachten zijn op 6 en 8 oktober 2020 op zitting behandeld. Naar aanleiding van het verweer van de betrokken accountants heeft de Nba alsnog 24 klachten ingetrokken. De Accountantskamer heeft op 20 november 2020 in de overgebleven 36 klachten uitspraak gedaan. Al deze klachten zijn gegrond verklaard. De maatregel van waarschuwing is aan 24 accountants opgelegd, 23 daarvan hebben daarnaast ook een geldboete opgelegd gekregen. De maatregel van berisping en geldboete is opgelegd aan 12 accountants. Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete is de Accountantskamer uitgegaan van een bedrag van € 70,- per niet besteed PE-uur.