Zittingen Accountantskamer beperkt toegankelijk voor publiek

Door de corona-maatregelen was rechtbank Overijssel waar de Accountantskamer haar zittingen houdt niet toegankelijk voor publiek. De afgelopen tijd kreeg de Accountantskamer vragen over het bijwonen van zittingen. Van studenten die voor hun opleiding een zitting moeten bijwonen en van anderen die de behandeling van een bepaalde tuchtzaak willen volgen. De zitting is weer toegankelijk voor publiek, maar vanwege de corona-maatregelen niet onbeperkt en na afspraak. Wie een zitting van de Accountantskamer wil bijwonen moet zich aanmelden bij het secretariaat. Dat kan door het sturen van een mail naar accountantskamer@rechtspraak.nl, onder vermelding van de motivering van het verzoek. Bij vragen kunt u bellen met telefoonnummer 088-3613887.