Procesreglement 2013

Samenstelling College

Per 1 december 2013 treedt het gewijzigde en aangevulde procesreglement in werking. Deze kunt u vinden onder het tabblad procesreglement.

Locatie
Aanvang uur
Type zitting
Zaaknummer(s)
Klager(s)
Naam advocaat
Betrokkene(n)
Naam advocaat
Aard van de zaak