Versoepeling Coronamaatregelen

Vanaf 25 februari 2022 zijn in de rechtbank diverse maatregelen niet meer van kracht. Zo geldt vanaf die datum de 1,5 meter afstandsregel niet meer. Ook zijn mondkapjes niet meer verplicht. Voelt u zich prettiger met mondkapje, dan mag u dat natuurlijk gewoon gebruiken. Na…

lees meer

Klacht tegen accountants inzake controle Ennia gegrond

Op 8 oktober 2021 heeft de Accountantskamer een klacht behandeld van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en van Ennia tegen de externe accountant en de OKB-er (EQR partner) inzake de controle van een aantal jaarrekeningen van de Ennia-groep. De klacht tegen…

lees meer

De fax verdwijnt

Met ingang van 1 februari 2022 is de Accountantskamer niet meer per fax bereikbaar. Vanaf deze datum kunt u stukken alleen nog per post toezenden of gebruik maken van het volgende e-mailadres: accountantskamer@rechtspraak.nl

lees meer

Opnieuw maatregelen in de rechtbank

Vanaf maandag 8 november 2021 gelden er binnen de rechtbank weer verschillende maatregelen. Houdt u rekening met het volgende. Het is verplicht om in het publieke deel van het gebouw een mondkapje te dragen. Als u in de zittingzaal hebt plaatsgenomen mag het af. Ook…

lees meer

Rechtbank met ingang van 27 september 2021 weer normaal toegankelijk

Met ingang van 27 september 2021 worden de beperkingen die verband houden met COVID19 opgeheven. Als gevolg daarvan hoeven bezoekers en pers zich niet meer vooraf aan te melden voor zittingen. De 1,5 meter afstand hoeft niet meer in acht te worden genomen. De capaciteit…

lees meer

Klacht AFM inzake controle internationale meubelgigant gegrond

Op 19 april 2021 heeft de Accountantskamer een klacht van AFM behandeld tegen de groepsaccountant over de controle van de meubelgigant van de (geconsolideerde en enkelvoudige) jaarrekening 2016 van het (verlengde) boekjaar van de N.V, eindigend op 30 september 2016. Bij deze groepscontrole maakte de…

lees meer

Nieuw op deze website: Jaarverslag 2020

De Accountantskamer heeft vandaag haar jaarverslag aan de Minister van Financiën aangeboden. Naast de presentatie van de cijfers over 2020 zijn bijdragen opgenomen van de voorzitter Sandra Schreuder en van accountantslid Wim Schoonderbeek. De blik “van buiten naar binnen” is van de hand van advocaat…

lees meer

Een zitting van de Accountantskamer bijwonen – update

In verband met de coronamaatregelen is in de zittingzalen slechts een beperkt aantal plekken voor publiek beschikbaar. Om bij een zitting aanwezig te kunnen zijn moet u zich vooraf aanmelden. U kunt zich tot uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de zitting aanmelden. U meldt zich…

lees meer

Persbericht Accountantskamer uitspraak Imtech 15 januari 2021

Klachten tegen twee van de vier accountants inzake IMTECH (deels) gegrond Op 28 en 29 september 2020 heeft de Accountantskamer een aantal nieuwe klachten tegen vier accountants betreffende (de controle van) het boekjaar 2012 van het failliete Imtech behandeld. Twee accountants waren betrokken als kwaliteitsbeoordelaar…

lees meer

Nieuwjaarsinterview voorzitter Accountantskamer

De Accountantskamer verwacht in 2021 een golf van tuchtzaken. Dat zegt voorzitter Sandra Schreuder in een interview met Accountancy Vanmorgen. Ze verwacht veel tuchtzaken als gevolg van de verantwoording van Covid-steunregelingen. ‘We zetten ons schrap.’ Een nieuwjaarsinterview met Sandra Schreuder, die precies een jaar geleden…

lees meer

Uitspraken PE-zaken driejaarscyclus 2016-2018

In juli 2020 heeft de Nba tegen in totaal 66 accountants een klacht ingediend in verband met het niet voldoen aan de PE-verplichtingen in de driejaarscyclus 2016-2018. De Nba verweet deze accountants dat zij in de jaren 2016-2018 minder dan 120 uur hadden besteed aan…

lees meer

Mondkapje in het gerechtsgebouw

Met ingang van heden geldt voor alle bezoekers van de rechtbank het dringende advies om een mondkapje te dragen. Dit geldt voor alle ‘openbare publieksruimtes’ in het gerechtsgebouw. Denk bijvoorbeeld aan de hal, de wachtruimten, gangen, liften en trappenhuizen. In de zittingzaal hoeft, eenmaal gezeten,…

lees meer

Zittingen Accountantskamer beperkt toegankelijk voor publiek

Door de corona-maatregelen was rechtbank Overijssel waar de Accountantskamer haar zittingen houdt niet toegankelijk voor publiek. De afgelopen tijd kreeg de Accountantskamer vragen over het bijwonen van zittingen. Van studenten die voor hun opleiding een zitting moeten bijwonen en van anderen die de behandeling van…

lees meer

Corona-update: Accountantskamer hervat per 15 mei 2020 zittingen

De Accountantskamer zal haar zittingen vanaf 15 mei 2020 hervatten, met in achtneming van de voorschriften aangaande het corona-virus. De zittingen zullen in verband met de beperkte beschikbaarheid van zittingzalen in de Rechtbank Overijssel ook deels op een andere locatie worden gehouden, namelijk op de…

lees meer

Jaarverslag Accountantskamer 2019

Net verschenen! De terugblik op 2019 (klik op publicaties)

lees meer