DATUM ZITTING: MAANDAG 1 JULI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College
Locatie gerechtsgebouw Zwolle, Schuurmanstraat 2
Aanvang 1 juli 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 24/1886 Wtra AK
Klager(s)

mr. X qq

Naam advocaat mr. A.G. Moeijes
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Betrokkene heeft een rapport van feitelijke bevindingen opgesteld in verband met een civiele procedure. Volgens klager wekt het rapport de suggestie van assurance, hetgeen niet passend is, en ontbreekt er een deugdelijke grondslag voor de bevindingen.