DATUM ZITTING: VRIJDAG 21 JUNI 2024

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.T. van Rens,
Accountantslid           :  A.M.H. Homminga AA,
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 21 juni 2024 - 10.00 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s)
Klager(s)

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie accountants

Naam advocaat
Betrokkene(n) RA en AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

47 klachten van de NBA in verband met het niet voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie.