DATUM ZITTING: VRIJDAG 28 JUNI 2024 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. I.F. Clement
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA, A.M.H. Homminga AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 28 juni 2024 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2372 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over eindafrekening en over bejegening klant.