DATUM ZITTING: VRIJDAG 28 JUNI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. E.A. Messer
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA, A.M.H. Homminga AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 28 juni 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 24/210 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat mr. P.F.A. Reichenbach
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.B. Esseling
Aard van de zaak

Klacht over tekortschietende voorlichting en advisering m.b.t. vruchtgebruik en te betalen erfbelasting.