DATUM ZITTING: MAANDAG 3 JUNI 2024 TE 10.30 UUR -VERVALLEN-

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt
Accountantsleden     :  P. Mansvelder RA, mr. drs. J.B. Backhuijs RA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 3 juni 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2529 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat mr. R.C. de Mol
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht van minderheidsaandeelhouder over de vaststelling van de jaarrekening door de AVA en over de rol van betrokkene in een conflict tussen de aandeelhouders.