DATUM ZITTING: MAANDAG 27 MEI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. P. Volker
Accountantsleden     :  drs. E.R. van der Wösten RA, A.M. Janssen AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 27 mei 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/299, 23/300, 23/583 en 23/700 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Betrokkene is aangesteld als bindend adviseur in verband met de afwikkeling van de echtscheiding tussen klaagster en haar ex-echtgenoot. Klaagster heeft vier klachten tegen betrokkene ingediend. Deze klachten hebben betrekking op de opstelling en de handelwijze van betrokkene als bindend adviseur.