DATUM ZITTING: MAANDAG 13 MEI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. J.N. Bartels, mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt
Accountantsleden     :  P. Mansvelder RA, A.M.H. Homminga AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 13 mei 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/1522 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. S.V. Vullings
Aard van de zaak

Betrokkene heeft de jaarrekening van een stichting gecontroleerd. Volgens klager ontbreekt een correcte rapportage in het kader van de Wet Normering Topinkomens.