DATUM ZITTING: VRIJDAG 26 APRIL 2024 TE 14.00 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. J.L.M. Groenewegen
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA, E.M. van der Velden AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 26 april 2024 - 14.00 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/1458 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2 BV

Naam advocaat mr. M. Meijer
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Volgens klagers heeft betrokkene een vergoeding geïncasseerd, terwijl hij de overeengekomen werkzaamheden niet heeft
verricht. Betrokkene heeft zich voor de overeengekomen vergoeding gebaseerd op een overeenkomst die door klagers zou zijn
ondertekend, maar bedient zich daarmee volgens klagers van een vals geschrift. Zij hebben dat stuk niet ondertekend .