DATUM ZITTING: VRIJDAG 24 MEI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. J.F. Frieling, mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA, Th.A. Verkade RA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 24 mei 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2200 en 23/2201 Wtra AK
Klager(s)

X1, Stichting X2, Stichting X3

Naam advocaat mr. W.E. Pors
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. A.H.T. van Gijssel
Aard van de zaak

Klacht tegen twee accountants werkzaam bij de Onderwijsinspectie over een achttal rapporten van de Onderwijsinspectie naar het financiële beheer binnen een aantal Onderwijsstichtingen.